Voluntariat

Voluntariat al CEL

Barris on es desenvolupa el projecte

 • Sant Andreu
 • Bon Pastor
 • Sagrera

Descripció

Programa de foment, promoció i ampliació de l’estructura de voluntariat de la Fundació.
El Pla de Voluntariat de la Fundació Cel pretèn crear un funcionament eficient i àgil que permeti realitzar una bona captació de persones voluntàries vinculades als barris des d’on treballem (Bon Pastor, Sant Andreu i La Sagrera) per potenciar la sensibilització i la comunitat interveïnal, i formar les persones per a que tinguin capacitat resolutiva i eïnes per a realitzar una bona acollida entre sí.
El Pla de Voluntariat busca, entre d’altres objectius, solidificar una xarxa de cooperació i solidaritat entre els ciutadans del districte de Sant Andreu amb el punt de mira en la
tranformació social.

Objectius del projecte

1. Contribuïr a la transformació social per un món més just mitjançant el voluntariat i la sensibilització.
     1.1. Augmentar el nombre d’hores de voluntariat a la Fundació.
     1.2. Augmentar el nombre de voluntaris a la Fundació.
     1.3. Crear una xarxa de connexió interpersonal amb i entre els veïns i veïnes, per agilitzar i facilitar les cooperació i recolzament entre sí.
2. Augmentar el nombre de voluntaris vinculats als barris on treballem.
     2.1. Incorporar els nostres joves a la realitat del compromís laboral a través de l’acció voluntària.
      2.2. Contribuir a crear una generació relleu en l’àmbit social als barris del districte de Sant Andreu.
3. Acompanyar els participants dels programes per a que s’iniciïn o continuïn activitats de voluntariat per tal de contribuïr al seu creixement com a persones felices i plenament participatives de la societat.

Activitats

 • Captació. Elaboració d’estratègies de selecció que garanteixin la incorporació de persones voluntàries amb capacitats per a fer un bon acompanyament dels infants i adolescents atesos. Té una doble vessant solidària: sensibilització i millora de la capacitació dels
  ciutadans. o Campanyes de voluntariat: webs i xarxes socials. o Trobades informatives.
 •  Incorporació. Es valora quin és el centre o espai d’atenció en el qual la persona voluntària
  podrà potenciar amb millor resultats les seves capacitats i habilitats.
         o Entrevistes de selecció.
         o Acollida el dia d’incorporació.
 • Seguiment. Acompanyament personalitzat de la persona voluntària per part dels equips
  educatius de cada centre o espai d’atenció. Formació continuada. Espais i moments de
  trobada.
         o Activitat específica de les persones voluntàries.
         o Reunions d’avaluació.
         o Jornades de la Fundació.
         o Festa del CEL.
         o Dia del CEL.
         o Formació de monitors/es de lleure.
 • Desvinculació. Busquem que la persona voluntària marxi de la Fundació amb un bon
  record i sensacions. L’agraïment articula el comiat.