Personal

Fundació

  • Comité de Direcció
    • Cristina Manresa Rovira
    • Ana de la Torre Terrón
    • César Trapote Barreira

Comité de Direcció

Cristina Manresa Rovira

Ana de la Torre Terrón

César Trapote Barreira

Estructura

Persona

Andreu Villalba Biarnès

Beatriz Frías Ramírez

Funció

Gestor de projectes, comunicació, administració i voluntariat.

Suport a la gestió.

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ

Reforç Educatiu a Sant Andreu

Persona

Esther Sánchez Castrillo

Ana Ferrer Castelar

Ignasi Vidal Calzada

Miquel Vilaseca i Baqueró

Marta Lopez Sánchez

Claudia Bejarano García

Sonia Alvarez Baja

Funció

Coordinadora i Referent familiar CEL Barri Sant Andreu

Educadora Espai Socioeducatiu CEL Sant Andreu

Educador Espai Socioeducatiu CEL Sant Andreu

Educador Espai Socioeducatiu CEL Sant Andreu

Educadora Espai Socioeducatiu CEL Sant Andreu

Educadora Espai Socioeducatiu CEL Sant Pacià

Educador Espai Socioeducatiu CEL Sant Pacià

Reforç Educatiu al Bon Pastor

Persona

Mireia Segura Díaz

Ariadna Xapelli López

David Vílchez Puyo

Funció

Coordinadora Espai CEL a l’Escola Bon Pastor i Educadora

Educadora Espai CEL a l’Escola Bon Pastor

Educador Espai CEL a l’Escola Bon Pastor

Centre Sòcioeducatiu La Sagrera

Persona

Patricia Vila Gómez

Laura Redondo Rodríguez

Ruth Vázquez Llobregat

Ricard Garcia Cuadras

Ariadna Olvera Català

Funció

Coordinadora/Referent familiar/Educadora de Grans CEL Sagrera

Educadora de Menuts/des CEL Sagrera

Educadora de Petits/es CEL Sagrera

Educador d’Adolescents CEL Sagrera

Educadora d’Adolescents CEL Sagrera

Centres Oberts Bon Pastor

Persona

Laura Casanovas Escolà

Paula Santamaria Pérez

Carlos Chacón Redón

Miquel Viader Quesada

Sonia Barja Gironés

         Jordi Berenguer Hernández

Noemí Expósito Blanco

Funció

Coordinadora/Referent familiar CO CEL Bon Pastor

Educador de Menuts/des CO Infantil CEL Bon Pastor

Educadora de Petits/es CO Infantil CEL Bon Pastor

Educadora de Mitjans/es CO Infantil CEL Bon Pastor

Educador de Grans CO Infantil CEL Bon Pastor

Educador CO d’Adolescents CEL Bon Pastor

Educadora CO d’Adolescents CEL Bon Pastor