Transparència

Informació general de la Fundació

Podeu consultar clickant damunt de cada enllaç la següent documentació:

 • Estatuts de la Fundació CEL.
 • Membres actuals del Patronat.
 • Comptes anuals dels últims exercicis. 
 • Protocol relatiu a la igualtat de gènere. 
 • Protocol d’assetjament laboral: psicològic, sexual i per raó d’identitat o gènere. 

Memòries

 • Memòria Anual 2019
 • Memoria Anual 2018

2020 - Convenis i subvencions públiques

 • Concert de places amb l’Ajuntament de Barcelona (enllaç):  73.088,00€.
 • Subvencions amb l’Ajuntament de Barcelona (enllaç, pàg 122 i 179): 3.500,00 €.
 • Subvencions amb l’Ajuntament de Barcelona (2) (enllaç, pàg 5): 41.000,00 €. 
 • Subvencions de la Generalitat de Catalunya (enllaç, pàg 473): 4.041,88 €.

2019 - Convenis i subvencions públiques

 • Concert de places amb l’Ajuntament de Barcelona (enllaç): 60.900,00 €.
 • Subvencions amb l’Ajuntament de Barcelona (enllaç, pàg 273): 41.000,00 €.
 • Subvencions de la Generalitat de Catalunya (enllaç, pàg 473-474): 61.456,10 €.