Projectes

Serveis d'intervenció socioeducativa

Els serveis d’intervenció socioeducativa (servei de centre obert / servei d’atenció diürna) són, dins de la cartera de serveis socials de Catalunya, serveis no residencials, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport d’un adult i/o que es troben en risc d’exclusió social.

Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents:

Suport als infants i adolescents

Donem suport, estimulem i potenciem l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels infants i adolescents.

Integració social

Afavorim la socialització i la integració social dels infants i adolescents, i de les seves famílies. Prevenim les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola.

Reforç educatiu

Compensem dèficits socioeducatius. Donem suport a l'adquisició d'aprenentatges i competències.

Suport a les famílies

Acompanyem i orientem les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.

Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies de l’educació social amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les habilitats socials de forma totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. 

També es treballa el reforç en els aprenentatges escolars i l’adquisició dels hàbits d’estudi en cas que sigui necessari. 

Pots trobar més informació aquí.

Centre Obert Infantil CEL Bon Pastor

 • 4 grups d’infants / de dilluns a divendres durant el curs
 • Activitats d’Estiu i de Nadal (Casal i/o Colònies)
 • Seguiment socio-familiar
 • Espai familiar 
 • Treball comunitari

Centre Obert Adolescents CEL Bon Pastor

 • 2 grups d’adolescents / de dilluns a divendres durant el curs
 • Activitats d’Estiu i de Nadal (Casal i/o Colònies) 
 • Seguiment socio-familiar
 • Espai familiar 
 • Treball comunitari

Centre Socioeducatiu CEL Sagrera

 • 4 grups d’infants/adolescents, de dilluns a divendres durant el curs
 • Casal d’Estiu (5 grups)
 • Seguiment socio-familiar
Aquest centre està procés de registre com a Centre Obert.

Espais de Reforç Educatiu

Les situacions de pobresa acostumen a estar associades a un conjunt de necessitats educatives que van més enllà de les purament acadèmiques: l’entorn, la salut, la organització familiar, la xarxa social, la història educativa… influeixen directament sobre els processos d’aprenentatge i l’escolarització, de manera que els infants i adolescents que viuen en contextos vulnerables tenen més dificultat per aconseguir l’èxit escolar. 

Així, el fracàs escolar, que en part deriva de les situacions d’exclusió de famílies i comunitats, esdevé també un important factor d’exclusió i marginalitat per a la infància i la joventut. La lluita contra el fracàs escolar requereix desplegar estratègies globals i contextualitzades. D’una banda, cal reforçar l’atenció des de l’escola per millorar l’educació dels infants i adolescents amb més dificultats. 

Pots trobar més informació aquí

 

De l’altra, tot sovint també es requereixen accions específiques de suport educatiu personalitzat o, fins i tot, estratègies de tipus integral que, amb la mirada posada en l’aspecte acadèmic i curricular, assegurin un adequat acompanyament educatiu de cada menor i les seves famílies. (Text adaptat del Model de Reforç Educatiu de CaixaProinfància, finançador principal del projecte). 

Per això, els espais de reforç educatiu de la Fundació CEL s’emmarquen en aquest segon aspecte, tot donant suport als infants i adolescents amb els grups de reforç, així com a les seves famílies, amb un seguiment social de les mateixes. I tot, sempre, des del treball en xarxa amb la comunitat (escoles, instituts, serveis socials…).

Els espais de reforç educatiu:

Espai de Reforç Educatiu CEL Bon Pastor

 • 2 grups d’infants / de dilluns a dijous durant el curs
 • 1 grup d’adolescents / dilluns i dimecres durant el curs
 • 1 grup d’adolescents / dimarts i dijous durant el curs
 • Casal d’Estiu
 • Seguiment socio-familiar

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Andreu de Palomar

 • 3 grups / dilluns i dimecres durant el curs
 • 3 grups / dimarts i dijous durant el curs
 • 1 grup de lleure educatiu de dilluns a dijous durant el curs
 • Casal d’Estiu i/o Colònies
 • Seguiment socio-familiar

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Pacià

 • 2 grups / dilluns i dimecres durant el curs
 • 2 grups / dimarts i dijous durant el curs
 • Casal d’Estiu i/o Colònies
 • Seguiment socio-familiar

Espai de Reforç Educatiu CEL Sant Joan de Mata

 • 1 grup / dilluns i dimecres durant el curs
 • 1 grup / dimarts i dijous durant el curs
 • Casal d’Estiu i/o Colònies
 • Seguiment socio-familiar