Centre Obert o Centre Socioeducatiu

Servei de Centre Obert / Servei d'Atenció Diürna

Barris on es desenvolupa el projecte

 • Bon Pastor
 • Sagrera

Descripció

Els serveis de Centre Obert de la Fundació CEL per a infants i adolescents es defineixen com serveis diürns preventius, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, en grup, en família, el treball en xarxa i amb la comunitat. Estableixen, com a objecte dels serveis, proporcionar atenció a menors d’edat en situació de vulnerabilitat, afavorint-ne el desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius. Així mateix, es destaca la prestació de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els serveis socials bàsics d’atenció social per al treball familiar.

Objectius del projecte

Els principals objectius són:

1. Millorar el procés d’aprenentatge dels infants de manera individualitzada detectant les possibles mancances en l’àmbit escolar i facilitant els mitjans per atendre’ls.
2. Promoure la salut física, psíquica i emocional.
3. Afavorir l’educació en valors amb la participació en activitats de lleure i esportives.
4. Fer partícips a les famílies en els processos educatius dels infants orientant-les i
recolzant-les en allò que requereixin i estigui dins les possibilitats del recurs, promovent els vincles intra-familiars.
5. Contribuir al coneixement i la millora de l’entorn dels infants, facilitant relacions positives i afavorint la participació en la seva comunitat i la seva ciutat, promovent les competències socials, de relació i de comunicació positiva amb l’entorn.

Activitats

 • Espai d’estudi i formatiu
 • Tutories individuals
 • Dinàmiques de grup
 • Assemblees
 • Tallers
 • Berenar
 • Activitats esportives i lúdiques
 • Dinàmiques d’emocions
 • Activitats obertes al barri
 • Participació activa en les xarxes i taules del barri
 • Activitats intergeneracionals
 • Coordinació amb serveis educatius i socials