Casals i colònies

Casals i colònies

Barris on es desenvolupa el projecte

  • Sant Andreu
  • Bon Pastor
  • Sagrera

Descripció

Engloba el conjunt d’activitats educatives que es duen a terme durant el calendari no escolar.
Pretenen educar en valors, fomentar hàbits de vida saludable en els nens, les nenes i les seves famílies des del temps lliure i desenvolupar les potencialitats del nen o la nena, la seva autoestima i la seva socialització.
Les accions d’educació no formal i temps lliure, tenint en compte el seu caràcter obert i lúdic, afavoreixen el desenvolupament de moltes capacitats en els nens, les nenes i les seves famílies que, tot sovint, amplien els horitzons de l’educació formal.

Objectius del projecte

– Enfortir les competències personals d’infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat, enriquint el seu entorn educatiu en època de vacances escolars.
– Millorar els processos d’integració social d’infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat.
– Millorar la salut relacional amb activitats socioeducatives per a infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat.
– Sortir del barri per conèixer altres realitats i apropar-se a la natura.

Activitats

1. Casals. Activitats de temps lliure en règim intensiu (dies successius), per a nens i nenes, realitzades en l’entorn urbà durant els períodes de vacances escolars.
2. Colònies/campaments. Activitats de temps lliure en règim intensiu de pensió completa, per
a nens i nenes, realitzades en un entorn natural, sobretot a l’estiu.
S’inclouen activitats com:
      – Sortides: piscina, platja, muntanya.
      – Activitats lúdiques organitzades.
      – Activitats al espais propis: tallers, racons, jocs organitzats, servei de menjador…