Caixa Proinfancia

Caixa Proinfància

Amb el suport de l’Obra Social ”la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, que té com a objectiu trencar el cercle de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

A través del programa CaixaProinfància, duem a terme una intervenció integral per proporcionar als infants i les famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació no formal i temps lliure –en centres oberts, campaments o colònies urbanes–, a més d’ajuts per a l’alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.