Acció social amb famílies (CaixaProinfància)

Acció social amb famílies (CaixaProinfància)

Barris on es desenvolupa el projecte

 • Sant Andreu
 • Bon Pastor
 • Sagrera

Descripció

Els infants i adolescents són els destinataris del Programa CaixaProinfància.
És possible que, a partir del treball social amb les famílies, s’identifiquin les necessitats dels infants i adolescents que són susceptibles de ser atesos mitjançant aquest programa. També és possible que, a partir de la participació dels infants en algun dels altres projectes o activitats, s’accedeixi a un coneixement més profund d’una situació familiar de fragilitat i mancances que justifiqui el desenvolupament d’un pla de treball social integral amb la família.
La porta d’entrada per la qual s’accedeix al Programa CaixaProinfància està definida per la metodologia de l’acció social que es proposa. En tots els casos, l’elaboració d’un pla de treball és prèvia a l’accés als altres projectes o activitats.

Objectius del projecte

 • Crear vincle entre el professional i la persona.
 • Ser un mitjà per a la comprensió dels problemes, comportaments i sentiments.
 • Constituir un marc idoni per al procés d’avaluació i tractament.
 • Possibilitar suport personal, motivació, estímul i seguretat.
 • Oferir un marc de referencia diferent de la relació d’amistat, comercial o de qualsevol altre tipus.
 • Oferir ajuda a través de la pròpia relació establerta; no necessita recursos externs.
 • Oferir un procés d’intercanvi comunicatiu.
 • Ser un recurs interpersonal per als professionals de l’acció social.
 • Possibilitar un context favorable en el qual l’individu pot expressar els seus problemes o emocions, fet que constitueix la base fonamental per poder objectivar, analitzar i buscar solucions

Activitats

L’acció social que se segueix en el Programa CaixaProinfància es basa en un procés sistemàtic que s’inicia amb la detecció de necessitats i la realització d’una valoració social i educativa de cada persona atesa. A partir d’aquesta valoració, s’elabora un pla de treball integral amb la família, i quan ja existeixi aquest pla s’hi incorporaran els objectius i les accions propis del programa.
Cal destacar que el protocol d’acció social està marcat per l’existència del compromís de la família i dels infants i adolescents amb el seu propi procés de treball i millora, però en aquelles realitats en què aquest compromís no sigui possible es podran dur a terme plans de treball focalitzats només en els infants o adolescents.
L’acció social en el Programa CaixaProinfància s’estructura en quatre fases (avaluació preliminar, programació, execució i avaluació final), que guien el procés d’incorporació al programa, el desenvolupament del pla de treball i la seva valoració.